Aktuell dollarkurs

<%=Round(kurs,2)%>

Vår valutakurs uppdateras var 30:e minut. Att växla dollar med aktuell kurs kostar 1 USD = <%=Round(kurs,2)%> SEK. Normalt tillkommer en avgift från din bank eller valutahandlare.

Hotels.com - Väggfäste - Väggfäste tv
- F-Secure SE